Izabelińska Uchwała Krajobrazowa

Dobiegł końca pierwszy okres dostosowania do uchwały krajobrazowej

1.03.2023 roku zakończył się roczny termin dostosowania dla nośników wiszących i przymocowanych do ogrodzeń. Wszystkie pozostające na ogrodzeniach reklamy i szyldy od marca podlegają karze, która w bieżącym roku wynosi 136,80 zł / 1 m2 za każdy dzień nielegalnego nośnika reklamowego.

POBIERZ PORADNIK O SZYLDACH

Dlaczego wprowadzamy izabelińską uchwałę krajobrazową?

Tablice i urządzenia reklamowe mają swoje zalety i wady. Gdy jest ich zbyt dużo lub są zbyt duże, tworzą nieprzyjazny krajobraz. Jednak dzięki nim przedsiębiorcy mogą reklamować swoje usługi i produkty, również poza miejscem prowadzenia działalności. Billboardy są także źródłem dochodu dla właścicieli nieruchomości.

W gminie Izabelin występują miejsca koncentracji - nośników reklamowych. Skupiska różnorodnych, pod względem rozmiarów i kolorów, reklam drażnią oczy swą pstrokacizną i negatywnie wpływają na wizerunek gminy, zaburzając ład przestrzenny.

Dzięki uchwale krajobrazowej nadal będzie można umieścić tablice reklamowe, na swoim lub wynajętym terenie, a przy tym tablice te nie będą zbyt agresywnie wybijać się z przestrzeni gminy.

Wprowadzamy uchwałę krajobrazową, aby:

  • chronić walory przyrodnicze i krajobrazowe naszej gminy, znajdującej się w sercu Puszczy Kampinoskiej,
  • podnieść jakość życia mieszkańców,
  • zwiększyć atrakcyjność turystyczną,
  • podkreślić charakter gminy.

Czas na wprowadzenie zmian

Do 1.03.2023 r.

muszą być zdjęte wszystkie reklamy i szyldy z ogrodzeń.

Do 1.03.2025 r.

muszą zostać dostosowane wszystkie tablice i urządzenia reklamowe.

Do 1.03.2027 r.

muszą zostać dostosowane wszystkie tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, stawiane na podstawie pozwolenia na budowę i na podstawie przyjętego zgłoszenia robót budowlanych.

Do 1.03.2023 r.

muszą być zdjęte wszystkie reklamy i szyldy z ogrodzeń.

Do 1.03.2025 r.

muszą zostać dostosowane wszystkie tablice i urządzenia reklamowe.

Do 1.03.2027 r.

muszą zostać dostosowane wszystkie tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, stawiane na podstawie pozwolenia na budowę i na podstawie przyjętego zgłoszenia robót budowlanych.

Zobacz jak uchwała zmienia Izabelin

Tak było
Tak jest