Izabelińska Uchwała Krajobrazowa
POBIERZ
UCHWAŁĘ

SZYLDY

Uchwałą krajobrazowa nie może zakazywać szyldów, może jednak wprowadzić ograniczenia w ich liczbie.

Izabelińska uchwała krajobrazowa daje szerokie możliwości dla lokalizowania szyldów: szyldy wolnostojące, na budynkach, w witrynach, wkomponowane w ogrodzenie.

Co mówią przepisy ?

Szyldem nazywamy taką tablicę lub urządzenie reklamowe, które jest umieszczone w tym samym miejscu, w którym realizowana jest treść na reklamie (ta sama nieruchomość – działka jednego właściciela, również nieruchomość, na której jest wynajmowany lokal, a także wyodrębniony lokal lub budynek itp.).

Maksymalna dopuszczalna liczba szyldów dla konkretnej działalności wymaga wykonania obliczeń.

Liczba ta zależy od uwarunkowań architektoniczno-urbanistycznych, czyli kontekstu przestrzennego danego podmiotu.

szyldy

Na budynku każdy podmiot może umieścić maksymalnie 3 szyldy, ale nie więcej niż 2 na jednej elewacji. Do tego dopuszcza się 2 szyldy w witrynach, każdy z nich może przesłaniać max. 25% witryny.

szyldy

Liczba szyldów wolnostojących (pylonów, totemów, tabliczek na słupach etc.) zależy od wielkości, nieruchomości. Im większa nieruchomość, tym  więcej i większe szyldy można na niej umieścić - wynika to z tego, że duże szyldy potrzebują więcej przestrzeni wokół, aby nie dominowały danego miejsca.

Maksymalna liczba szyldów na jednej budowli lub urządzeniu automatycznym (lodówka z napojami, wiata na stacjach benzynowych itp.) to dwie sztuki. Jeśli np. na jednej nieruchomości znajdują się trzy takie obiekty to dopuszczalna, łączna liczba szyldów będzie wynosiła sześć sztuk.

Dopuszczalne formaty dla reklam i szyldów

POBIERZ
OBRAZ

szyldy

Dopuszczalne formaty i ilości szyldów, w zależności od wielkości działki

szyldy

Szyldy na budynkach mogą być umieszczone wyłącznie bezpośrednio na elewacji lub w witrynie oraz ponad elewacją pod warunkiem zastosowania formy ażurowej. Ich powierzchnia musi być równoległa lub prostopadła do elewacji.

Szyldy o powierzchni ekspozycyjnej równoległej do elewacji muszą być:

Gabaryty dla szyldów na budynku to formaty A format A – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 0,2 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 0,7 m szerokości i maksymalnie do 0,2 m grubości;
, B format B – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,2 m² i maksymalnie 0,7 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,2 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
, C format C – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,7 m² i maksymalnie 3 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,8 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
, D format D – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 3 m² i maksymalnie 6 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 3,6 m szerokości i maksymalnie do 0,5 m grubości;
, lub E format E – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 6 m² oraz maksymalnie 12 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 5 m szerokości i maksymalnie do 0,7 grubości;
.

Dla szyldów sytuowanych powyżej elewacji ogranicza się wysokość szyldu do proporcji 1:5 do wysokości elewacji oraz gabaryty: format D format D – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 3 m² i maksymalnie 6 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 3,6 m szerokości i maksymalnie do 0,5 m grubości;
oraz  F format F – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w formie wolnostojącej i o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 18 m², z tym zastrzeżeniem, że jej najniższy punkt znajduje się minimalnie na wysokości 6 m, ,
2.minimalnie 8 m wysokości i maksymalnie do 12 m wysokości, maksymalnie do 6,2 m szerokości i maksymalnie do 0,8 m grubości;
.

szyldy

Przykłady umieszczania szyldów w witrynach i na budynkach:

 • bezpośrednio na elewacji
 • w witrynach - maks. 25% powierzchni witryny
 • ponad elewacją w formie ażurowej
 • dwa szyldy na jednej elewacji
 • w tym jeden szyld prostopadły
 • dwa szyldy w witrynach
 • jeden szyld na elewacji
 • dwa szyldy na jednej elewacji
 • jeden szyld równoległy na drugiej elewacji
 • jeden szyld na witrynie
 • bezpośrednio na elewacji
 • w witrynach - maks. 25% powierzchni witryny
 • ponad elewacją w formie ażurowej
 • dwa szyldy na jednej elewacji
 • w tym jeden szyld prostopadły
 • dwa szyldy w witrynach
 • jeden szyld na elewacji
 • dwa szyldy na jednej elewacji
 • jeden szyld równoległy na drugiej elewacji
 • jeden szyld na witrynie

Przykład umieszczenia szyldu prostopadłego do elewacji format B format B – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,2m² i maksymalnie 0,7 m²,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,2 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
- powierzchnia ekspozycyjna 0,2 - 0,7 m²

szyldy

Przykład wyliczeń, liczby szyldów dla kilku działalności, prowadzonych w jednym budynku.

Liczba szyldów na budynku dla 3 działalności będzie łącznie wynosiła 3x3=9 szyldów.
Liczba szyldów na budynku dla 4 działalności będzie łącznie wynosiła 4x3=12 szyldów

Pamiętajmy: każdy podmiot musi mieć prawo umieścić szyld, który jest podstawową informacją o prowadzonej działalności. Szyldów nie można również zakazywać. Jednak, aby ograniczyć nadmiar szyldów w przypadku wielu działalności wprowadzono zasadę umieszczania szyldów wolnostojących na jednej, wspólnej konstrukcji.

Stan istniejący

szyldy

Stan projektowany

szyldy

W przypadku czterech i więcej działalności, prowadzonych na jednej nieruchomości, konieczne jest zastosowanie wspólnych konstrukcji formatu A format A – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 0,2 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 0,7 m szerokości i maksymalnie do 0,2 m grubości;
, B format B – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,2 m² i maksymalnie 0,7 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,2 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
, C format C – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,7 m² i maksymalnie 3 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,8 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
, D format D – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 3 m² i maksymalnie 6 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 3,6 m szerokości i maksymalnie do 0,5 m grubości;
, lub E format E – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 6 m² oraz maksymalnie 12 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 5 m szerokości i maksymalnie do 0,7 grubości;
.

Szyldy umieszczone na jednej konstrukcji:

 • musza mieć jednakową szerokość powierzchni ekspozycyjnych, z wyłączeniem formatu F,
 • mogą mieć różne wysokości

Przykłady umieszczania szyldów na wspólnych konstrukcjach

szyldy

Aby szyld mógł być umieszczony na ogrodzeniu, musi spełniać wszystkie poniższe warunki: