Izabelińska Uchwała Krajobrazowa
POBIERZ
UCHWAŁĘ

REKLAMY

Ze względu na specyfikę i położenie gminy, możliwości lokalizowania reklam zostały w uchwale ograniczone:

  • dopuszczone zostały wyłącznie reklamy wolnostojące, trwale związane z gruntem
  • wprowadzono wysokie standardy i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe;
  • określone zostały wymogi odległości reklam od skrzyżowań, budynków i ogrodzeń (szczegóły poniżej);
  • określone zostały maksymalne wielkości tablic reklamowych na działce budowlanej;

WAŻNE DEFINICJE

Definicji ustawowych jest kilka i należy je rozumieć łącznie. Wynika z nich, że:

reklamą nazywa się reklamowaną treść;

tablica reklamowa to reklama umieszczona na powierzchni płaskiej (o płaskiej konstrukcji) a urządzenie reklamowe to reklama umieszczona na powierzchni niepłaskiej (o konstrukcji niepłaskiej).

Co mówią przepisy?

reklama - upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

tablica reklamowa - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Łączna powierzchnia tablic reklamowych, na jednej nieruchomości nie może przekroczyć 6 m² i mogą one być sytuowane na max. 2 konstrukcjach.

Przykłady reklam różnych formatów, przewidziane w uchwale krajobrazowej

przykłady reklam

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadzony został całkowity zakaz umieszczania reklam. Ponadto, zakazane zostało lokowanie reklam na terenie obiektów umieszczonych w Gminnej Ewidencji zabytków, cmentarzy, szkół oraz na terenach zieleni.

Wprowadzony limit powierzchni reklamy do 6 m² daje możliwość umieszczenia np.:”

Limit 6 m² reklamy na nieruchomość daje możliwość umieszczenia np.:

Formaty A format A – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 0,2 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 0,7 m szerokości i maksymalnie do 0,2 m grubości;
, B format B – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,2 m² i maksymalnie 0,7 m² ,
2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,2 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;
, C format C – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:
1.powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,7 m² i maksymalnie 3 m² ,
2.w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,8 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;

formaty reklam

Tablica kierunkowa - jest to jedna lub wiele tablic reklamowych, umieszczonych na wspólnej konstrukcji, wskazujących kierunek dotarcia do działalności.

Dopuszczalne wymiary i liczba powierzchni ekspozycyjnych dla tablic kierunkowych:

  • na jednym słupku dopuszcza się maks. 5 powierzchni ekspozycyjnych;
  • max. wymiar pojedynczej powierzchni ekspozycyjnej: szerokość 1,2 m, wysokość 0,3 m;
  • max. wymiar konstrukcji: szerokość 1,4 m, wysokość 3,5 m.

Maksymalne wymiary tablicy kierunkowej

tablice kierunkowe tablice kierunkowe